TYCROC er et varemerke av estisk opprinnelse, som hører til firmaet Tycroc OÜ. I utvikling og markedsføring av byggematerialer har vi i vårt produktspekter fokusert hovedsakelig på forskjellige isolasjonsmaterialer.  Vi tilbyr innovative løsninger for bygging av baderom og andre våtrom, og i tillegg montering av gulvvarmerør.Selskapets utvikling har vært stabil og stadig oppegående, og for tiden er våre målmarkeder Finland, Estland, Latvia samt Litauen. Den store andelen av profesjonelle brukere bekrefter at vi klarer å sikre beste forhold mellom kvalitet og pris. Vårt unge, men erfarne team kjennetegnes av hastighet, fleksibilitet og kreativitet.

Hensikten vår er å bringe byggeløsningene på neste kvalitetsnivå, samt redusere reelt arbeidstid.

Formålet er at alle moderne byggearbeidere skal kjenne til Tycroc produkter, og kunne bruke disse i sitt arbeid.

Vi har følgende driftsprinsipper som vi har som utgangspunkt for å oppfylle våre oppdrag og oppnå våre formål:

– vi opptrer profesjonelt, og forsøker alltid å finne de beste løsningene til våre kunder;

– vi har respekt for avtaler og tidsfrister;

– vi forbedrer stadig våre produkter, aktiviteter, og styringssystem;

– vi er konsekvente i vårt arbeid.