TYCROC är ett varumärke tillhörande det estniska företaget Tycroc OÜ. Vid utveckling och marknadsföring av byggnadsmaterial fokuserar vi i vårt produkturval främst på olika isoleringsmaterial. Företagets utveckling har varit stabil och i ständig tillväxt. För närvarande finns våra målmarknader i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Den övervägande delen professionella användare intygar att vi kan garantera bästa kvalitet och prisvärdhet. Vår erfarna personal utmärker sig i sitt arbete genom effektivitet, flexibilitet och kreativitet.

Vår mission är att ta byggnadslösningar till en ny kvalitetsnivå och minska tidsåtgången för arbeten.

Vårt mål är att varje modern byggmästare ska känna till Tycrocs produkter och kunna använda dem i sitt arbete.

För att kunna fullfölja vår mission och uppnå våra mål utgår vi i vår verksamhet ifrån följande principer:

– vi handlar professionellt och försöker alltid hitta de bästa lösningarna för våra kunder;

– vi lever upp till våra avtal och håller våra deadlines;

– vi förbättrar ständigt våra produkter, vår verksamhet och vårt administrationssystem;

– vi är konsekventa i vårt arbete.