eller Ofte Stilte Spørsmål

Her er de viktigste årsaker: hastighet og større sikkerhet på det utførte arbeidet! I form av Tycroc TWP bygningsplate tilbyr vi en løsning, som forenkler arbeidet, sparer arbeidstid, og dermed også penger, samt gir betydelig større sikkerhet når man skal isolere rommene for vann og fuktighet. Tycroc bygningsplater krever ikke ytterligere beskyttelse med membran, da platene selv er hydrofobiske.

Tycroc produkter er tilgjengelige i de følgende byggevarebutikker og -kjeder: PARTNERE.

Ja, selvfølgelig. Hvis man ikke bruker Tycroc FX bygningsplate med spor, kan disse skjæres selv i Tycroc TWP bygningsplate, og oppnå bøyde flater på denne måten. Det kan også lager ekstra spor i en allerede sporet plate, for å oppnå en enda mindre radius. Den beste måten på å skjære spor er enten med gipskniv eller sirkelsag.

Jo, det trenger man likevel. Montering av parkett direkte på UHP plate er tillatt, men i henhold til parkettprodusentens monteringsanvisninger, dvs. hvis det er påkrevd (som det vanligvis er), skal man først montere nødvendig underlagsmateriale (som regel polyetenplast dvs. 0,2 mm byggeplast og klutepapir), og deretter parkett, med andre ord som vanlig montering av parkett i tilfelle av alle andre konstruksjoner.

Minimums- og maksimumstykkelsen eventuell avrettingsmasse foreskrives av produsenten for massen. Denne informasjonen er tilgjengelig på avrettingsmassens emballasje eller i bruksanvisningen. Dessuten er dette også avhengig av om man skal lage helninger for avløp eller ikke.

Tycroc TWP, FXL og FXW er emballert i kartongesker og generelt er det opptil 10 plater per eske, dvs. for dimensjonen 2500x600mm er det 15 m². Vekten på én eske er ca. 40-60 kg, som betyr at produktene kan løftes og transporteres også pakkevis. Tycroc UHP plater er emballert i pakker av 10 i plastemballasje, med en samlet vekt på kun 7,6 kg.