DUSCHGOLV OCH DRÄNERING


BESKRIVNING AV MATERIALET
I likhet med Tycroc TWP byggskiva handlar det om en hydrofobisk lösning som inte behöver överdras med ytterligare hydroisolering. Det extruderade polystyrenskummet har en fårad yta som sluttar i utflödets riktning för att garantera att vattnet rinner ut, den vattenbeständiga skumkärnan är överdragen med ett lager av polymerbruk på vilket det finns ett glasfibertyg och därefter ännu ett skikt av polymerbruk. Därutöver ingår motsvarande dränering. I urvalet finns modeller med både vanlig och linjär dränering.

        

   DUSCHGOLV MED GOLVBRUNN 

 

 

 

 

DUSCHGOLV MED RÄNNA


 

 

 

  DUSCHGOLV UTAN GOLVBRUNN


Tycroc duschgolv utan golvbrunn låter dig använda en egen golvbrunn som går att montera centrerat i duschgolvet.

Skivans lutning mot centret 1:50.

 

 

 

  FALLSKIVATycroc fallskiva kan användas för att ge golvet önskad lutning utanför duschhörnan eller som duschgolv med en egen duschränna. Fallskivan kan även användas på balkonger för att ge balkonggolvet önskat fall och säkra dess vattenbeständighet.

Skivans lutning för en 1500 mm lång skiva är 1:100.

 

 

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
Vid Tycroc:s helhetslösning för hydroisolering är duschgolvet naturligtvis en viktig komponent. När du använder vårt duschgolv har golvet redan den nödvändiga lutningen och i jämförelse med betonggjutning tar vår lösning mindre plats och har en klar viktfördel. Kablar för golvvärme kan monteras direkt på Tycroc:s produkter.


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Tycroc:s duschgolv är en lösning särskilt framtagen för att täcka duschhörnen och -kabiner. Samtidigt finns det även andra användningsområden för Tycroc:s duschgolv och dräneringar, t ex i ångbastur. Man behöver inte skapa någon lutning av golvgrunden på egen hand och Tycroc:s duschgolv kan placeras direkt på vilket golv som helst, viktigt är bara att tänka på avrinningsställets placering.Närmare monteringsanvisningar på sidan STÖD & INSTALLATION.